https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/08/Frode-Berntzen-nett-1.jpg

Samarbeid nøkkel til gode rør-prosjekter

avatarevuser
Oppdatert: 25 august 2016
Hvordan kan aktører innen innvendig rørfornying gjøre hverandre gode, til beste for kundene? Det var utfordringen prosjektingeniør Frode Berntzen i Olimb Rørfornying AS fikk under fagdagen til Rørinspeksjon Norge i dag. Berntzen arbeider med rørfornying i borettslag og sameier. Olimb rehabiliterer nærmere 1500 leiligheter i året. Nå har selskapet store prosjekter fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Kvaliteten på rør inne i bygninger er avhengig av tidsepoken. Rørene fra 30-tallet var preget av håndverk, mens årene etter krigen var preget av dårlig kvalitet.  Rør fra 70-tallet er spesielt utsatt, forklarte Berntzen. I sitt foredrag tok han et kraftig oppgjør med VVS-konsulentene. -Det er en utfordring når konsulenter leverer beskrivelser som sier svært lite om oppdragets art. De har ikke oppdatert seg på fagområdet innvendig rørfornying, og derfor er det viktig at vi som utførende bidrar til at konsulentene også kan heve sin kompetanse. Det betyr økt samarbeid mellom konsulenter og entreprenørene som arbeider innenfor denne nisjen, mener Berntzen. -Det er en forutsetning at VVS-konsulenter foretar undersøkelser om en del av et anbudsgrunnlag.  Vi opplever nå at andelen fagfolk er redusert blant konsulentene. Mange konsulenter er mer «miniadvokater» enn de er reelle fagfolk, hevdet Berntzen. Kontroll og atter kontroll -De er blitt opptatt av å kontrollere at vi kontrollerer, la han til. Når fagfolkene er borte er det kundene som står igjen som tapere. Det er en utfordring når konsulentene ofte også har en rolle som prosjektledere. Det er ingen god løsning for styrene i det enkelte borettslag, mener Berntzen. -Derfor er det viktig at fagfolkene kommer tilbake på banen. Fasiten er at vi må ha et langt sterkere samarbeid på tvers av de mange faggrupper som arbeider innen innvendig rørfornying. Dette for å sikre best mulig beskrivelse av den reelle situasjonen i et borettslag. Med en god beskrivelse vil også kostnadene for rehabilitering bli mer forutsigbar. -Vi som fagfolk har et ansvar her. Kompetansen til styremedlemmer i et borettslag er begrenset, og det må vi alltid ha i bakhodet når vi skal løse et konkret prosjekt, konkluderte Berntzen under sitt RIN-foredrag.