VVS Team Sentral as

Ringvegen 6
9018 Tromsø
Telefon: 776 40 100
Firmapost: post@vvsts.no

Døgnvakt Totalentreprenør Vann & Avløp

Rørlegger og kommunalteknisk for privat, næring og industri

– Rørinstallasjon til ny Bolig/leiligheter
– Rørinstallasjon ved totalrenovering av eldre bolig/bygg
– Rør og sanitær installasjon – renovering av bad
– Installasjon av Luft/Vann og Luft/luft varmepumper
– Installasjon av vannbåren varmesystemer
– Kamerainspeksjon avløp
– Salg av baderomsmøbler – Dusjløsninger – klosett og kraner
– Import av italienske baderomsmøbler
– Spisskompetanse på Home Spa baderom
– VA arbeider – Utvendig vann og avløpsarbeider
– Sprinkler
– Salg av Utendørs Massasjekar
– Rørlegger installasjoner for storkjøkken og industri
– Konsulent tjenester, prosjektering og planlegging av bad
– Spyling og rensing av avløp
– Tining
– Trykkprøving
– Kloring
– Trasésøk
– Graving
– Suging av slam og kloakk

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Spyling

Trasésøk

Rådgivertjenester

VVS utstyr

Graving

Vann og avløpsarbeider

Tining av frosne rør

Slamsuging

Trykkprøving