Vitek AS (Bergen)

Skeievegen 76
5239 Rådal

Telefon: 55 50 79 50 – hele døgnet
post@vitek.no

Vitek AS er et spesialfirma som i hovedsak utfører tjenester innenfor vann og avløpssektoren som rørinspeksjon, rørfornying, høytrykkspyling, trykk- og tetthetsprøving og slamsuging i de fleste typer rør og tanker. Vi er også godkjent aktør for innsamling av farlig avfall. Vi har en moderne utstyrspark for utførelse av rørrelaterte oppdrag innen vann og avløp

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Utbedring/fornying av hovedledninger

Rørfornying

Åpning av tett kloakk