Trondheim Bydrift

Telefon kontor og vakt: 91112284
Tempeveien 22
7004 Trondheim

Trondheim Bydrift Vann og Avløp
Drifter alle kommunale Vann og avløpsledninger og stasjoner

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Utbedring/fornying av hovedledninger

Rørfornying

Åpning av tett kloakk