Tromsø kommune

Vann og avløp
Besøksadresse: Skippergata 35/39
Postadresse: Postboks 2513, 9272 Tromsø

Tlf.: 77 79 14 49 / 77 79 00 00
Vakttelefon: 970 09 010

Våre tjenester:

Kommune / Interkommunalt selskap