Teknisk Rørkontroll as

Svendsrudveien 10
1900 Fetsund

Tlf: 48 17 36 30

Vi har godt samarbeid med leverandører for å dekke alle nødvendige tjenester for VA-bransjen.

Våre tjenester:

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Trykkprøving