Stene Renovasjon as

Larsamyrå 6
4313 Sandnes

Telefon: 51 60 99 00 (tilgjengeling 24 timer i døgnet)

_crb_email: post@stenerenovasjon.no

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Trasésøk

Rørfornying

Lekkasjesøk

Rensing av rør og kanaler

Tankbil og tømmetjenester

Tining av frosne rør

Slamsuging

Trykkprøving