Ski kommune

Kommunalteknikk
Vann og avløp
Teglveien 18A
1400 Ski

Mail: postmottak@ski.kommune.no
Telefon: 64 87 85 94
Vakttelefon: 64 87 12 66 (mellom kl. 15.00 og 08.00)

Våre tjenester:

Kommune / Interkommunalt selskap