Rørentreprenør Dan Berg AS

Industrihøyden 14
9513 Alta

Telefon: 784 33 001

Vakttlf.: 992 33 001

post@danberg.no

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Utbedring/fornying av hovedledninger

Rørfornying

Åpning av tett kloakk

VVS utstyr

Lekkasjesøk

Prøvetaking

Tømming av septik

Rensing av rør og kanaler

Vedlikeholdsspyling

Graving

Drenering

Vann og avløpsarbeider

Totalentreprenør

Tining av frosne rør

Slamsuging

Trykkprøving