Ragn-Sells as avd. Tankrenovasjon

Avd. Førresfjorden
Besøksadresse: Frakkagjerdvegen 206, 5563 Førresfjorden
Postadresse: Postboks 453, 1471 Lørenskog
Telefon: 22 80 07 77
_crb_email: 08899@ragnsells.no

Ragn-Sells har lang og bred erfaring med å håndtere avfall og restprodukter fra ulike bransjer. Gjennom våre avtaler med små selskaper, store selskaper og det offentlige har vi opparbeidet gode tjenester og rutiner innenfor de ulike segmentene. Uansett bransje eller størrelse, gjør vi jobben fra A til Å tilpasset driften hos deg. Oversiktlige rapporter viser resultater underveis, slik at du kan følge med.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Spyling

Åpning av tett kloakk

Tømming av septik

Slamsuging