TESS Vest as avdeling PSO

Plattformvegen 8
4056 Tananger
Tlf: 95 75 55 46
_crb_email: thomas.engen@tess.no

TESS Vest as avdeling PSO er en leverandør av utstyr for rørinspeksjon, rør-/kabelsøk, lekkasjesøk, trykk-/tetthetsprøving, samt gasspåvisning og rørfornying. Vi leverer både utstyr og rådgivning til kunder over hele Norge. Som en del av leveransen tilbyr vi utleie og service av vårt utstyr.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Rørfornying

Leverandør inspeksjonsutstyr

Leverandør av VA-utstyr