Pipelife Norge AS

Pipelife Norge AS
Hamnesvegen 97
6650 Surnadal / Norway
Telefon: + 47 71 65 88 00
Telefaks: + 47 71 65 88 01
E-post: firmapost@pipelife.no

Pipelife Norge AS produserer plastrørsystemer for transport av vann, spillvann, energi og informasjon ved fabrikkene i Surnadal og på Stathelle. Kommuner, rørleggere, entreprenører, elektrikere, nett-eiere med flere er typiske brukere av våre produkter. Pipelife Norge AS er markedsleder innefor de fleste av disse segmentene.

Våre tjenester:

Utbedring/fornying av hovedledninger

Leverandør av VA-utstyr