Østbø as

Plassen 5
8006 Bodø

Telefon: 75 50 09 00 / 90 70 75 93

Østbø er Nord-Norges største kommersielle avfall og miljøselskap.

Østbø tilbyr totale avfallstjenster i hele Nord-Norge. Fra Kirkenes i nordøst til Brønnøysund i sør.

Forretningsområder:

– Bedriftsrenovasjon
– Husholdningsrenovasjon
– Industriservice
– Farlig avfall
– Jern og metall
– EE-avfall
– Miljøkartlegging og miljøsanering
– Transport
– Transport av farlig gods
– Rådgivning
– Bilvrakmottak i Bodø og Fauske
– Totale løsninger for olje- og gassindustrien

 

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Spyling

Tetthetsprøving

Pluggkjøring

Supersuging

Tømming av septik

Suging av våte og tørre masser

Rensing av rør og kanaler

Vedlikeholdsspyling

Tankbil og tømmetjenester

Tining av frosne rør

Slamsuging