Oppland Miljøteknikk as

Postboks 20
2649 Østre Gausdal

Tlf: 61 22 95 50

Farlig avfall – Spyletjenester – Slamtjenester – Supersuger/Vakuumsuger – Rørinspeksjon

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Spyling

Åpning av tett kloakk

Supersuging

Tømming av septik

Tankbil og tømmetjenester