Nytt Rør AS

Sentralbord: 97 00 48 66
_crb_email: post@nyttror.no
Besøksadresse: Bjønnveien 23, 3962 Stathelle

Nytt Rør er en del av rørfornying Norge og driver med rørinspeksjon og rørfornying.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Utbedring/fornying av hovedledninger

Rørfornying

Åpning av tett kloakk