Norsk Rørteknikk as

Jongsalléen 5
1338 Sandvika
Tlf.: 67 22 21 20
_crb_email: post@rtek.no

Norsk Rørteknikk as er spesialister på:
• Stikkledninger
• Vanntrykk og vannmengde
• Fjernrensing
• Trasésøk
• Rørinspeksjon i vannrør med trykk

 

Våre tjenester:

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk