Nordland Rørinspeksjon as

Nordland Rørinspeksjon as
Boks 271
8801 Sandnessjøen

Tlf.: 917 13 357

Nordland Rørinspeksjon er en ledende bedrift i Nordland som tilbyr tjenester innen vann og avløpsbransjen.

Vårt personell er kvalifisert, og kurses kontinuerlig for å holde oss oppdatert innen vårt fagfelt til enhver tid.

Vi har drevet på i vann- og avløpsbransjen siden 1994.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Utbedring/fornying av hovedledninger

Rørfornying

Åpning av tett kloakk

Rådgivertjenester

Lekkasjesøk

Tømming av septik

Rensing av rør og kanaler

Vedlikeholdsspyling

Tankbil og tømmetjenester

Graving

Drenering

Vann og avløpsarbeider

Tining av frosne rør

Slamsuging

Trykkprøving

Nøytralisering