NIRAS Norge as

Om NIRAS

NIRAS ble etablert i 1985 og har siden starten vært fokusert på å bli den beste induksjonsbøyeren i “klassen”. Vi har klart å gi våre kunder et produkt som tilfredsstiller de strengeste sikkerhetskrav og sparer kunden for kostbar prefabrikasjonstid. Som et resultat av dette sparer kunden betydelige utgifter.

Måten vi reduserer kundens prefabrikasjonstid på, er å redusere antall sveiseskjøter betydelig. Vi leverer bend med valgfrie rettender, og du kan til og med få spools (flere bend på hverandre) uten en eneste sveiseskjøt. Den mest effektive metoden for å redusere kostnadene på en rørgate, er å la oss samarbeide med dere tidlig i planleggingsfasen.

Våre ingeniører er mer enn villige til å komme med forslag til endringer i en rørgate for å kunne redusere kostnadene betydelig. Vi er stolt av å kunne fortelle at rør bøyd av NIRAS, er å finne i hav- og landbaserte installasjoner over store deler verden.

 

Om Promitek

Promitek as ble stiftet i 1990, og har i dag 8 ansatte. Promitek as har kontor i Lier, og utfører oppdrag over hele Norge og i utlandet. Firmaet utførte før 1999 hovedsakelig oppdrag innenfor de miljørelaterte fagområdene miljøkjemi, farlig avfall, rense- og prosessteknikk med spesialisering innen rensing av oljeholdig overvann og industrivann. Daglig leder Svein Bøe er ansvarlig for dette fagområdet.

I 1998 utvidet Promitek sitt oppdragsområde til også omfatte avfallsfyllinger og forurenset grunn. Oppdrag er utføres både for offentlige virksomheter og private bedrifter. Våre fagområder er primært:

  • DRIFTSASSISTANSE FOR OLJEUTSKILLERE
  • RENSING AV INDUSTRIAVLØP
  • FORURENSET GRUNN – MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER
  • FARLIG AVFALL

Våre tjenester:

Leverandør av VA-utstyr

Rådgivertjenester