Slamsug Vest as, avd. Moldskred Renovasjon

Nybøvegen 26
6070 Tjørvåg

Tlf. 70 08 41 71
post@moldskredrenovasjon.no

Virksomhet

Moldskred Renovasjon AS har mer enn 30 års erfaring og har løst alle slag oppdrag i renovasjonsbransjen. Visatser sterkt på å løse utfordringer når det gjelder alt som kan suges, spyles,blåses, graves, flyttes og ryddes. Dette gjelder ikke bare store og kompliserte oppdrag. Vi er svært kostnadseffektive på småoppdrag der det er vanskelig å komme til. Med kraftig utstyr og stor rekkevidde er det enkelt å løse utfordringer der det ofte unødig blir benyttet andre og langt mer kostbare løsninger.

Historie

Moldskred Renovasjon AS er formelt et ungt selskap, men bedriften er i realiteten mange år eldre. Arild Moldskred startet med slamsugertjenester tilbake i 1986. Da var også navnet på selskapet Moldskred Renovasjon AS.

Etter en periode med ekspansjon endret selskapet navn til Møre Miljøservice AS i 1991. Dette reflekterte det økte spekteret av tjenester som selskapet nå stod for. Nå begynte en periode med stabil drift og jevn vekst, som kuliminerte i 2001 da selskapet ble oppkjøpt av ISS Industriservice AS. Arild Moldskred fortsatte som teknisk-faglig ansvarlig for ISS Industriscervice Møre AS i denne perioden.

Etter en kort tid (i 2003, etter bare to år) avviklet ISS sitt engasjement og trakk seg ut av denne typen tjenester på Mørekysten. Det var igjen duket for etablering av et selskap og Arild Moldskred startet opp på nytt, denne gangen med navnet som selskapet har i dag, Moldskred Renovasjon AS. Fra en forsiktig start i 2003 har selskapet nå 7 ansatte, og driver innenfor flere segment.

www.facebook.com/moldren

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Pluggkjøring

Åpning av tett kloakk

Suging av våte og tørre masser