Hydroclean as

Osloveien 147
1536 Moss

Telefon: 920 53 055

Spyler og renser de fleste vann og avløpssystemer, vi kan også spyle gjenngrodde vannrør.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Spyling

Trasésøk

Supersuging

Tømming av septik

Rensing av rør og kanaler

Tankbil og tømmetjenester