Høytrykksteknikk AS

Bodø
Adresse: Olav V Gate 112 B, 8004 Bodø
TLF. 45 00 99 00
E-post post@hoytrykksteknikk.no

Medlem av Rørfornying Norge

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Desinfeksjon

Rørfornying

Åpning av tett kloakk

Supersuging

Rådgivertjenester

Lekkasjesøk

Tømming av septik

Suging av våte og tørre masser

Rensing av rør og kanaler

Vedlikeholdsspyling

Tankbil og tømmetjenester

Graving

Drenering

Vann og avløpsarbeider

Totalentreprenør

Tining av frosne rør

Slamsuging