Hobøl Vannverk SA

Postboks 23

1805 Tomter

 

Telefon: 69 92 22 14 / 93 22 17 93

Vakttelefon etter kl. 16.00 og i helger: 90 58 20 84

Epost: post@hobolvannverk.no

 

Hobøl Vannverk SA er et privat vannverk som ligger i Indre Østfold kommune og forsyner innbyggerne i tettstedene Tomter, Elvestad, Ringvoll med mellomliggende områder med vann. Tettstedet Knapstad forsynes med drikkevann fra Indre Østfold kommune (Lyseren).

Hobøl Vannverk SA ble etablert i 1969 og overtok da det privateide Tomter Vannverk. Vannverket har i 2023 1500 andelseiere og forsyner dermed ca. 3500 av kommunens innbyggere med drikkevann.

Våre tjenester:

Utbedring/fornying av hovedledninger