Hallingplast as

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne
plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Hovedproduktene er PE trykkrør og PP selvfallsrør til VA-markedet, og vi tar sikte på å være en innovativ leverandør med fokus på kvalitet og produktutvikling. Eksempler på nyskapende produkter er rør med utvendig beskyttelseskappe, ferdig vektede sjøledninger (Synkerør) og Rør-i-Rør stikkledninger for installasjon i grøft. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring, noe som har bidratt til vår jevne og stabile vekst siden starten i 1969.

Hallingplast AS
Kleivi Industrifelt
3570 Ål
Tlf: 32095599
Fax: 32095594
e-post: post@hallingplast.no

Hallingplast _crb_emailsignatur

Våre tjenester:

Leverandør av VA-utstyr