Hadak AS

Sandmoveien 22
7072 Heimdal
Tlf: 72840144
Vakttelefon: 95148480

Hadak As ligger på Heimdal ei mil sør for Trondheim,10 ansatte.
Driver med renovering av vann og avløpsanlegg.Metode kan være utblokking og innføring av nytt rør,eller innføring av strømpe i eksisterende rør.Ellers utfører vi tetthetsprøving av selvfallsledninger og kummer,trykkrøving av vannledninger,tv inspeksjon med VinCan,desinfisering og nøytralisering av vannledninger,spyling, pluggkjøring,lekkasjesøk,trasesøk,sveising av elektromuffer,skruing av vannverksarmatur samt arbeider med vann og avløpsledninger.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Åpning av tett kloakk

Supersuging

Lekkasjesøk

Prøvetaking

Tømming av septik

Suging av våte og tørre masser

Rensing av rør og kanaler

Vedlikeholdsspyling

Tankbil og tømmetjenester

Vann og avløpsarbeider

Tining av frosne rør

Slamsuging

Trykkprøving

Nøytralisering