Grindrud Rørinspeksjon

Apalnesvegen 50
3825 Norheim
tlf 35 94 79 83

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Åpning av tett kloakk