Gjøvaag AS

Søberg Næringspark
7224 Melhus
Tlf 72505090

Salg av vann og avløpstjenester til kommuner, entreprenører og private. I tillegg termografiering og tetthetskontroll av bygg.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Åpning av tett kloakk