Fredrikstad kommune

Besøkadresse
Nygaardsgate 16, Rådhuset
Telefon 69 30 60 00

Åpningstid 0900 – 1600
(Sommertid 0900 – 1530)

Park, Vei og VA – vann- og avløpsavdelingen har vaktordning hele døgnet for å ta seg av hendelser på vann- og avløpsnettet. Det kan være vannlekkasjer, vesentlige endringer i vanntrykket, kloakktilstopping og oversvømmelser. Vakttelefon: I kontortiden, tlf. 69 30 60 00 (Servicetorget)

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Utbedring/fornying av hovedledninger

Åpning av tett kloakk