Brdr.Grønnerud AS

Rensevegen 3
2816 Gjøvik
Telefon: 61187870

Bedrift med 50 års erfaring innen vann og avløp. Utfører kontroll av Nyanlegg : Høytrykkspyling – rørinspeksjon – Trykktesting – tetthetsprøving – Desinfisering av vannledninger.
Utfører slamsuging – Septiktømming – Tømming av sandrenner – Rengjøring av brønner – Peling, lokalisering av rørtraseer. Utfører ADR transport. Ordner alt innen tette avløp.

Våre tjenester:

Tett kloakk/avløp

Spyling

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Åpning av tett kloakk