Bergen Vann KF

Tlf: 55567500
Faks: 55567549
Telefontid: 09:00 – 15:00
E-post: bergenvann@bergen-kommune.no

Postadresse:
Spelhaugen 22
5147 FYLLINGSDALEN

Besøksadresse:
Spelhaugen 22
Rådhusgata 10,

Bergen Vann KF er et kommunalt foretak, etablert 1. juli 2004. Driftsdelen ble da utskilt fra Vann og avløpsetaten som i dag er vår hovedkunde. Foretaket er 100% kommunalt eid.

Ekspedisjonstid
Fra kl 09:00 – kl 15:00

Hvorfor eget kommunalt foretak?
Organisering i et kommunalt foretak gir bedre muligheter for forretningsmessig og effektiv drift. .

Kunden i sentrum
Bergen Vann KF vil være en foretrukket og kundeorientert VA-operatør i vestlandsregionen.

Forretningsidé Profesjonell VA-operatør. Tilby VA-tjenester til offentlige og private kunder i Vestlandsregionen. Være konkurransedyktig på faglig kvalitet og kostnadseffektivitet.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Utbedring/fornying av hovedledninger

Rørfornying

Åpning av tett kloakk