Bergen kommune

Vann og Avløpsetaten
Fjøsangerveien 68
5068 Bergen

Tlf: 55 56 60 00

_crb_email: va-kundeservice@bergen.kommune.no

Våre tjenester:

Kommune / Interkommunalt selskap