Bærum kommune

Vakttelefon hele døgnet :67 50 60 60
Vann og Avløp sentralbord: 67 50 43 72

All post skal sendes til
post@baerum.kommune.no

Eller til postadresse:
Vann og Avløp
Bærum kommune
1304 Sandvika

Besøksadresse: 2. etasje i kommunegården, Sandvika
Driftssentralen for Vann og Avløp: tlf. 67 50 60 60
E-post: VA.Driftssentral@baerum.kommune.no
Tjenesteleder VA-Plan, Knut Bjarne Sætre: Tlf. 67 50 47 12
E-post: knut.bjarne.satre@baerum.kommune.no
Tjenesteleder VA-Drift, Odd Arne Smedstad: Tlf. 67 50 47 50
E-post: Odd.smedstad@baerum.kommune.no
Kommunens Sentralbord Tlf. 67 50 40 50

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Lekkasjekontroll

Tetthetsprøving

Utbedring/fornying av hovedledninger