AVK Norge AS

Hågasletta 7
3236 Sandefjord
Telefon: +47 33 48 29 99
Telefax: +47 33 48 29 82
E-post: avk@avk.no

AVK Norge AS er en del av AVK-konsernet, et internasjonalt selskap representert i over 80 land med totalt 2200 ansatte.
AVK Norge AS distribuerer i hovedsak konsernets produkter til hele det norske markedet.

AVK Norge AS ble etablert høsten 1983 i Hof i Vestfold. I dag består AVK Norge AS av 15 ansatte og har sitt hovedkontor og lager i Sandefjord.
Lokalene er nylig oppgradert og utvidet. I tillegg til hovedkontoret har selskapet avdelingskontorer flere steder i landet, og kan derfor også yte utvidet service lokalt. Hej

Våre tjenester:

Leverandør inspeksjonsutstyr

Leverandør av VA-utstyr