Avavi AS

Myrveien 6
1430 ÅS
Tlf: 64 94 60 30
Fax: 64 94 60 31
E-post: post@avavi.no

Vi er et lite spesialfirma som lever tjenester og varer til VA markedet, vi ble etablert i 2002 og er i dag 4 ansatte. Vi betjener kunder på østlandet med våre tjenester og over hele landet med våre vareleveranser. Vi arbeider også på et spsialområde som vi kaller store anboringer her kan vi utføre boringer under trykk på vann, avløp, kjøleanlegg og varmeanlegg (DN65-DN200). Vi utfører også utbedringer i kloakk pumpestasjoner, montering av ventiler i kummer og skifting av komplette vannkummer.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring

Utbedring/fornying av hovedledninger

Åpning av tett kloakk