Ås kommune

Myrveien 9
1434 Ås

Telefon: 64 96 20 00

_crb_email: lars.buhler@as.kommune.no

Våre tjenester:

Kommune / Interkommunalt selskap