Rørinspektører kurses i Drammen

Foredragsholdere på kurset er Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Frode Sandøy, Oluf Simonsen, Steinar Nilo, Peer-Christian Nordby, Bjørn Christoffersen og Arve Hansen. Det er satt av god tid til innføring i den nordiske inspeksjonsmalen med innspill på system og struktur, observasjoner og gradering og rapportering. Det blir en rekke eksempler fra en rørinspektørs hverdag og gjennomgang av metoder for tilstandsvurdering av avløpsnettet. Under kurset blir det trening i observasjon og rapportering og det hele avsluttes med en eksamen og kursevaluering. Formål og innhold i kurset: Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger – kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. NORVAR-rapport 145/2005 har hovedfokus. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset er: Operatører som utfører rørinspeksjon Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Kursbevis og operatørbevis: Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon. Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Invitasjon og påmelding til operatørkurs rørinsp okt 2015