https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/01/aabye1-–-rin-1.jpg

Rørinspektør fortviler over feil på nyanlegg

avatarevuser
Oppdatert: 13 januar 2018
-Med de store utfordringene på både vann- og avløpsnettet i Norge, burde det være en selvfølge at nyanlegg blir bygget med høy standard og god kvalitet. Fortsatt slurves det alt for mye, og nå må det et krafttak til for å kvalitetssikre nyanlegg i Norge.
Driftsleder for VA i Norva24, Ringerike Septikservice, Kåre Aabye, har tilbrakt en menneskealder i norske VA-anlegg som rørinspektør og under Hallingtreff innrømmet han åpent at han blir sint og frustert over å se så mye dårlig utført arbeid på nyanlegg. Frustrerte rørinspektører Vi kan gjerne diskutere hvilke aktører som har det største forbedringspotensialet, men fakta i saken er det først og fremst RIN-operatører som kan fortelle om. Vi er mange frustrerte rørinspektører rundt om i landet som gjerne vil gjøre en god jobb, men mange ganger ser vi at forutsetningene ikke er tilstede, slo en frittalende Kåre Aabye fast overfor deltakerne på årets Hallingtreff. Aabye er èn av mange RIN-operatører rundt om i landet som utfører blant annet trykkprøving og desinfeksjon av nye vannledninger med velutstyrte spesialbiler. Det benyttes et helautomatisert anlegg for trykkprøving og desinfeksjon, hvor kontrollprosessen lagres digitalt og rapporteres oppdragsgiver. Kåre Aabye fortalte om flere skremmende opplevelser. Feil på halvparten av anleggene De to siste årene har det vært registrert feil på om lag halvparten av alle nyanlegg. Det vil si feil som resulterer i at entreprenøren må gjøre utbedringer av anlegget, før ny prøve kan gjennomføres. Eksempler på feil er mangelfull stenging av stikkledninger, dårlig utlufting, manglende ettertrekking av bolter i kummer og i grøft og forskyvninger av konsoller i vannkummer. Aabye slo fast at det slurves alt for mye i grøfta. Vannet kjøres for raskt inn, og det er ofte for lettvint oppfylling og utlufting av lednigsnettet. Nye vannledninger satt i drift uten krav til trykkprøving, og lekkasjer kan dermed være vanskelig å spore. Aabye mener også det er altfor lang avstand mellom vannkummer på nyanlegg. I tillegg etableres nye vannledninger med forskjellig materialer; PE-rør og duktile støpejernsrør I rekken av vanlige feil i et prosjekt er feil kapping og skjøting med påfølgende lekkasjer. Uforsiktig transport og lagring av rør, prosjektering med alt for lite fall og unøyaktig legging med varierende fall og motfall. Fra rund sum til tredjepartskontroll Aabye tok også et oppgjør med byggherrer og rådgivere som benytter seg av begrepet «rund sum» i anbudsdokumentene. Det kan være rigg og klargjøring, trykkprøving, spyling og desinfisering og forsikring av ansvar. RIN-operatører har som fag å kontrollere nye VA-system etter gjeldende standarder og krav til nyanlegg, før de settes i drift for minst 100 års levetid.  Som regel er kontrolloppgavene lagt inn som en del av anbudsgrunnlaget, og for å vinne en anbudskonkurranse må man normalt være billigst. Det er derfor nærliggende at entreprenøren også velger rimeligste kontrollfirma, mente Aabye. Han mente at dersom kravene til kontroll ikke er godt nok beskrevet, kan det bli valgt forenklet kontroll og dermed en utilfredsstillende kvalitetssjekk.  Manglende kompetanse hos byggeledere kan også bidra til at nye VA-anlegg tas i bruk med innebygde svakheter. -Det er umulig å prise jobber ut fra «rund sum», og dette åpner for cowboy-virksomhet i bransjen, hevdet Aabye Han mente ledningseierne vil sikre bedre kvalitet på nyanlegg, ved å trekke kontrolloppgavene ut av anbudskonkurranser og i stedet praktisere tredjemannskontroll. -Da vil ledningseier disponere ei «vaktbikkje» i prosessen med bygging av disse viktige infrastrukturprosjektene, og man er sikret et godt kontrollnivå som norsk ledningsnett må ha for å få et 100 år langt liv, sa Aabye Han konkluderte med at opplæringen av VA-montører må intensiveres og utvides. Byggherrene må være mer tilstede ute på prosjektene med sine byggeledere, og dermed sikre at arbeidet blir utført slik at det blir rett ved første forsøk.