https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Utstiller-1-Fagdag-2023-1-scaled.jpg

RINs fagtreff: Utstillere hjertelig velkommen!

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 13 juli 2023

Bildet er fra utstillingen under RINs fagtreff på Lillehammer i 2022. Bli med i Molde i år!

RINS årsmøte og fagtreff har i alle år vært det sentrale møtepunktet mellom fagfolkene og leverandørene, markedet og bransjen. I år gjennomføres for første gang fagtreffet som eget arrangement, men utstillerne er fortsatt hjertelig velkomne!

RIN skal være en møteplass for alle aktører som jobber opp mot privat og offentlig vann- og avløpsnett, eksempelvis ledningseiere, leverandører, entreprenører og konsulenter. RIN er en vesentlig og åpen arena for erfarings- og informasjonsutveksling, hvor nettverksbygging står sentralt. I dette betyr fagdagene mye. Under samlingen er det god anledning til å lære av hverandre, og til å snakke med både gamle og nye bekjentskap i pausene, utstillingsvandringene, under måltidene og i det sosiale samværet om kveldene. 

Tilrettelagt utstillerarena

I fjor ble fagtreffet gjennomført på Lillehammer, i etterkant av årsmøtet. Da deltok Megger as, Xplorit as, Eskeland Electronics as, Aquatools as, Rico GmbH (D), Dacon as, Gavatec as (DK), Nomi-Tek as og PipelineVision as som utstillere. I tillegg bidro Lillehammer kommune med både rørinspeksjons- og spylebil.

I år gjennomføres RINs fagtreff dagene 23. til 25. august på Scandic Seilet i Molde. Der er det avsatt utsilingsplass både innen- og utendørs. Utstillerne er hjertelig velkomne, og det er fortsatt plass til flere. 

Gjensidig nytte

Fagdagene er spesielt rettet mot rådgivende ingeniører, kommuner og interkommunale selskap, rørleverandører og grossister, entreprenører og rørleggere. For leverandørene er dette en årlig, førsteklasses anledning til å vise frem egne produkter og knytte nye kontakter med aktive aktører i rørbransjen.

I innsatsen for å bygge og drifte ledningsnettet med minst 100-års levetid, trenger vi hverandre. Her er hele programmet for RINs fagdager i Molde 23. – 25. august 2023. Påmeldingen gjøres her. Sees vi i Molde?

Hjertelig velkommen, og ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på!