https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-20-2-1.png

RINs årsmøte går foran Ukeslutt i august

avatarevuser
Oppdatert: 20 august 2021
Kommende uke er det RINs årsmøte som står i fokus, Ukeslutt utgår derfor denne måneden. Neste Ukeslutt blir fredag 24. september kl. 1330. I septemberutgaven av Ukeslutt blir det presentasjon av et NoDig-prosjekt. Her vil vi dele erfaringer fra prosjektets deltakere, opplyser møteleder Martina Bergh Svedahl. -Treffet har vist seg å være en uformell samling der bransjen kan utveksle erfaringer og oppdatere hverandre på temaer som kan bidra til å øke kompetansen og kvaliteten. Derfor er medlemmer både i SSTT og RIN velkommen til å komme med innspill til aktuelle temaer. Treffet er åpent for alle interesserte og uten deltakeravgift. Link til neste Ukeslutt er her: Ukeslutt med RIN og SSTT 24.09.2021 klokka 1330, Her er det bare å kopiere inn i din egen kalender og delta dersom du har anledning, sier Martina.