https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/08/DSC_1355-Kopi-1.jpg

RIN vil ha Nordby som leder igjen

avatarevuser
Oppdatert: 23 august 2017
Det ble som ventet ingen dramatikk under årsmøtet til Rørinspeksjon Norge, RIN, i Tromsø onsdag kveld. Peer-Christian Nordby fra Olimb ble gjenvalgt som leder uten motkandidat, og dermed fortsetter han nok et år. 39 medlemsbedrifter og kommuner deltok på årsmøtet. Nordby får med seg to nye styremedlemmer, nemlig Jan-Helge Høvseth fra Eskeland Electronic og Erik Gløersen fra Oslo VAV.  Begge ble valgt for to år.  Marianne Sjåstad fra Glitrevannverket og Tove Haugland Udon fra Oslo VAV ba om å få avløsning.Trond Alm fra Norva24 Sandnes Transport, Torkild Johnsrud, Norva24, Ringerike Septikservice, Arnhild Krogh fra Norsk Vann, Reidar Kveine, Bærum kommune og Per Sigve Henriksen fra Norva24, Sørmiljø, sto ikke på valg. Nye medlemmer RIN kan glede seg over en netto tilgang på medlemmer. I 2016 meldte Aktiv Rørinspeksjon AS, Arendal kommune, Avløps Spesialisten AS, GS Rørinspeksjon AS, Hawle Water Technology Norge AS, Hordaland Rørinspeksjon AS, Kjeldaas AS, Lekkasjeteknikk AS, Omland Tankrenovasjon AS, Piptek AS, PSO As, Repstad Anlegg AS og Tromsø kommune seg inn i RIN. Fire selskaper har meldt seg ut. Det er Elite Rørinspeksjon AS, Norconsult AS, Steptik & Miljø Service AS og Xepto AS. Totalt er det nå 93 private selskaper og 25 kommuner som er tilknyttet RIN på landsbasis. Årsmeldingen Det er avholdt fire styremøter i 2016, der utviklingen og arbeidsoppgavene for Rørinspeksjon – Norge har vært diskutert og bestemt. Samtlige grupper hadde temadag i forbindelse med årsmøtet i august. Lekkasjekontroll / Trasésøkgruppa hadde i tillegg fagtreff i Trondheim 16. – 17. mars. Med 46 deltakere. Spyl og Rørinspeksjon gjennomførte to parallelle operatørkurs i Drammen i november med henholdsvis 25 og 30 deltakere. T/D-gruppa og stikkledningsgruppa har ikke gjennomført kurs i 2016. Økonomi Rørinspeksjon – Norge finansierer sin drift gjennom årsavgiften, web-avgift og inntekter fra avholdte kurs. Prosjektarbeid finansieres gjennom spleiselag og eventuelt bruk av overskudd i gruppen. Aktivitetsnivået har vært under middels med to avholdt kurs, og det har vært arbeidet med utarbeidelse/planlegging av flere kurs og fagtreff.  Sekretariats kostnadene som er lagt til Asplan Viaks kontor i Drammen er også en betydelig post på driftsbudsjettet. Driftsresultatet for 2016 ble på beskjedne 65 567. Foreningen har nærmere èn million kroner på fond. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Budsjett 2017-2018 Styret legger fram et budsjettforslag med en inntektsramme på drøye 2,7 millioner kroner. Utgiftene er stipulert til drøye 2,6 millioner kroner. Netto årsresultat er forventet å bli 34.500 kroner.  Kostnader til årsmøte og kostnader i forbindelse med kurs og fagtreff er satt opp med drøye 1,5 millioner kroner. Sekretariatet og drift av nettsiden utgjør 475.000 kroner. Medlemsavgiften ble justert i 2016, og vil bli uforandret for 2017. Interkommunale selskaper og kommuner betaler 11.000 kroner i året. Private selskap med mindre enn 10 ansatte betaler 6000 kroner, mens selskaper med flere enn 10 ansatte betaler 8.800 kroner.Budsjettet for 2018 har en inntektsramme på 3,4 millioner, mens utgiftene er beregnet til 3,3 millioner, og med 100.000 kroner i pluss.  Budsjettet ble også godkjent ved akklamasjon. Torsdag og fredag fortsetter RIN med sine fagdager i Tromsø. Om lag et hundretalls medlemmer samles i ulike faggrupper og vil også ha en sosial samling disse to dagene.