https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/12/helsekort-bilde-1.jpg

RIN-veileder om høytrykkskader til helsepersonell

avatarevuser
Oppdatert: 05 desember 2019
Mange operatører i Rørinspeksjon Norge utfører oppdrag innen høytrykk. Dette er arbeid som innebærer en viss risiko for personskader. Derfor utarbeider RIN nå en veileder til helsepersonell ved høytrykkskader. Det er viktig at operatører som arbeider med høytrykk alltid har instruksen lett tilgjengelig dersom ulykken skulle inntreffe.  Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse AS og leger ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen har bidratt med råd og veiledning, og RIN har også fått god assistanse av leder for KHMS i Norva24, Per Inge Kalstad og HMS-ansvarlig i Norva24 Østfold Høytrykk, Ketil Urholm.  Medarbeidere innen høytrykk i Norva24 har instruksen liggende på sin telefon. Risiko for alvorlig skade Fordi disse skadene ikke er så vanlig og kan være svært alvorlige er det viktig at helsepersonell som først kommer i kontakt med den skadde forstår hva dette kan dreie seg om. Høytrykksspyling med høyt trykk, fra 25 til 2500 bar, er arbeid som innebærer risiko for alvorlig personskade. Ved personskader skal skaden vurderes hos lege, selv om den tilsynelatende kan se ufarlig ut. Alvorlighetsgrad vil avgjøre om man kontakter medisinsk nødtelefon eller legevakt. Skadeomfanget  relatert til dette kan variere fra alvorlige skader med avrivninger, store kuttskader og alvorlige blødninger til mindre skader.  Skaden kan se liten og ubetydelig ut, men selv om inngangssåret er lite kan det være en betydelig underliggende vevsskade og det betyr risiko for infeksjon og forurensning av såret. Denne risikoen øker dersom det også er brukt kjemikalier i forbindelse med høytrykksspyling. Risiko for infeksjon er stor og behandling med antibiotika må derfor vurderes. Som følge av vevsskade kan det utvikle seg høyt trykk og muskellosjesyndrom. Ved mistanke om dette bør den ansatte vurderes av kirurg med tanke på behov for sårrevisjon og trykkavlastende behandling. Alle sykehus som har akutt kirurgisk funksjon vil kunne håndtere dette. Leder i Rørinspeksjon Norge, Reidar Kveine, mener det er viktig for RIN å ha dette på plass. -Vi vet at det også i framtida vil skje både uhell og ulykker, og en høytrykksskade kan være like alvorlig som en skuddskade. Derfor blir det også undervist om dette på våre operatør-kurs. Nå vil RIN-operatører i tillegg få sitt eget kort med kortfattet instruks til helsepersonell. Han understreker at det i forbindelse med ulykker alltid er viktig å sikre skadestedet, vurdere egen sikkerhet og ringe 113 ved behov for akutt medisinsk hjelp. Mer inngående informasjon og veiledning skal ligge tilgjengelig på nettsidene til RIN, sier Kveine. Til helsepersonell ved høytrykksskader