https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/08/rin-fonying-1.jpg

RIN satser på innvendig rørinspeksjon

avatarevuser
Oppdatert: 14 august 2014
Det nye kurset i innvendig rørinspeksjon ble presentert under fagdagen til Rørinspeksjon Norge i Stavern i dag. Det er først og fremst det private markedet som nå blir fokusert. RIN har så langt ikke hatt noe kurstilbud til inspeksjonsfirmaer som arbeider i det private markedet, opplyser Nordby. Det er et stort marked innen kvalitetskontroll av stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg. En egen håndbok for rørinspeksjon av avløpsledninger i og utenfor bygninger er nå utarbeidet, basert på håndboka fra Sveriges TV-inspektions Företag. STVF er en del av den Skandinaviske NoDig foreningen, SSTT. Denne håndboka er et godt grunnlag for rapportering, mener Peer-Christian Nordby, som er glad for det tette samarbeidet RINs faggruppe har hatt med sine svenske kolleger. Det første kurset i innvendig rørfornying  blir 5.-7.november på Gardermoen, og det er plass til 25 rørinspektører. Kurset skal gi innføring i ulike elementer i det private ledningsnettet. Myndighetskravene, med sine lover og regler er også en del av kursopplegget. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS, som skifter navn til Rørentreprenørene Norge fra årsskiftet, har også vært med på utarbeidelse av dette kurset, der teknisk direktør Ole Larmerud har vært en aktiv bidragsyter. Det er viktig at rørleggerbedrifter blir medspillere i et kurs om innvendig rørfornying, mener Nordby. Det private stikkledningsmarkedet i Norge er på om lag 110.000 kilometer. I tillegg kommer alle meterne med innvendig vann- og avløpsnett i boliger. Forundersøkelser og tilstandskontroll av stikkledninger blir benyttet av kommuner dersom de oppdager uregelmessigheter. Hvilke muligheter og utfordringer en rørinspektør vil møte innen dette feltet blir en dominerende del av kurset. Det er en rekke utfordringer knyttet til inspeksjon og spyling innvendig i hus. Riktig utstyr og en operatør som har fått muligheten til kompetanseheving er uhyre viktig, understreker RINs ledere innen faggruppa for spyling, rørinspeksjon og stikkledninger. Det er stor forskjell på spyling av en kommunal hovedledning og en privat innvendig stikkledning, understreker Nordby, Ledningsfornyelse er også en del av fagplanen for et kurs som vil gå over 15 undervisningstimer. Det vil si to og en halv dag på skolebenken for RIN-medlemmer som vil ha et operatørbevis innen dette fagfeltet. Kurset blir avsluttet med en test, og man må bestå testen for å bli tildelt operatørbeviset. Kurset er primært rettet mot inspektører som arbeider innen rørinspeksjon av private ledningsnett, og det er et betydelig antall medlemmer i RIN som arbeider nettopp innenfor dette feltet. Kursaktiviteten i RIN er planlagt økt betydelig de neste to årene. Totalt er det satt av 1,7 millioner kroner til kurs, fagtreff og konferanser i 2015