https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/08/DSC_1302-Kopi-1.jpg

RIN-operatører på skolebenken i Tromsø

avatarevuser
Oppdatert: 23 august 2017
20 RIN-operatører, hovedsakelig fa Nord-Norge er på skolebenken i Tromsø for å øke sin kompetanse innen avløpsspyling.  Noen av landets fremste fagpersoner på området er kursledere. Det er en rekke omfattende emner som blir berørt under kurset i regi av Rørinspeksjon Norge og Norsk Vann i Tromsø. Det startet med generell informasjon om Rørinspeksjon Norge og spylingens plass i drift av avløpsnettet. Her var det VA-nestoren Gunnar Mosevoll som guidet deltakerne gjennom tilstanden på det norske avløpsnettet. I en rekke rapporter er tilstanden betegnet som kritisk. En operatør som arbeider med avløpsnettet må derfor ta en rekke hensyn for ikke å gjøre vondt verre, mente Gunnar Mosevoll. Spyling og trykk er sentrale temaer. Enkel måling av trykktap, og dyseinnsatser er en del av den praktiske undervisningen. Stålinnsatser er utsatt for høy slitasje på grunn av sin egenart. Små partikler i vannet sliter på stålet. Dyser med keramtikkinnsatser har lengre levetid, også med resirkulert vann, mener Kjetil Storlii Aquatools AS, som tok for seg dette i et av sine foredrag. Sterkt fokus på HMS De som skal arbeide med spyling av avløpsnettet må ha et ekstra fokus på helse- miljø og sikkerhet. Kravet til renhet både på mennesker og utstyr er stort, og det det ble understreket at HMS er helt essensielt for å sikre en arbeidshverdag uten skader, bakterier og virus. Gass- og oksygenmangel er også viktige stikkord innen HMS som en RIN-operatør må ha god kunnskap om. Økonomi er også en viktig del for RIN-operatører. Mange driver små selskaper rundt om i landet, og må dermed sikre egen arbeidsplass. Kjetil Storli var tydelig på at det er viktig å foreta de rette investeringene for å gjøre jobben så effektivt og økonomisk gunstig som mulig. Mye tid og penger blir brukt på kjøretøyet. Investeringen kan lett vippe et par millioner kroner. Storli mente valg av utstyr inne i bilen er enda viktigere, og understreket at riktig utstyr er viktig for en kostnadseffektiv arbeidshverdag. Dysen er det viktigste verktøyet for en spyleoperatør. Den må gjøre jobben, være tilpasset det øvrige utstyret og bilen, og være i god stand. Service og vedlikehold er derfor svært viktig, understreket Storli. Praktisk spyling En egen sekvens med praktisk spyling står selvsagt også på programmet. Her utveksler operatørene erfaringer fra egen hverdag. Det handler om hvordan operatørene håndterer de ulike utfordringene med tette rør, fett i rørene, forstoppelser, utvasking av omfyllingsmasser og oppslurping av utspylt masse. Utenfor Ishavet hotell i Tromsø var det denne gang ikke praktisk mulig å foreta spyling, men det ble under kurset vist flere relevante videoer. Kurset avsluttes med «eksamen» Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling.