https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/01/stavern-–-Kopi-1.jpg

RIN ønsker velkommen tilbake til Stavern

avatarevuser
Oppdatert: 31 januar 2019
Rørinspeksjon Norge forbereder sitt 25-års jubileum, og nå er det klart at rørinspektørene vender tilbake til idylliske Stavern.  Datoene for årets jubileum, årsmøte og fagtreff er 14.-16.august. Dermed er det bare å holde av dagene og se fram mot tre faglige og sosiale treff ved Justissektorens kurs- og øvingssenter ved Fredriksvern Verft. Styret, i samarbeid med sekretariatet, er i full gang med forberedelsene til markeringen. Leder i RIN, Peer-Christian Nordby, håper mange RIN-medlemmer vil bli med både på jubileumsmarkering og fagtreff.   Program og invitasjon vil bli lagt ut på nettsidene til RIN så snart programmet er klart.  Det blir også sendt ut invitasjon til utstillere som ønsker å delta med sine produkter og kompetanse. For nye medlemmer av RIN kan det være på sin plass å fortelle at det var Steinar Nilo i Oslo kommune og Halvor Kiese i firmaet Intervision som unnfanget ideen om en forening for rørinspeksjon i 1993.  I 1994 ble det organisert et spleiselag med sju kommuner og åtte private firma, som tok ansvaret for et formalisert samarbeid. Formelt sett ble «Rørinspeksjon – Norge» stiftet i Oslo 6. februar 1995, som en interessegruppe med egne vedtekter. Fem av representantene som var med på spleiselaget var tilstede for fem år siden. Det var nettopp Steinar Nilo fra Oslo VAV, Jens Kristensen fra Søgne, som sto som vertskap for RINs fagtreff i 10 år, Torkild Johnsrud fra Norva24 Ringerike Septikservice as, Peer-Christian Nordby fra Olimb, og Morten Trevland fra Mortens Rørinspeksjon. Idealisme og engasjement RIN er praktikernes forening, preget av mye idealisme og sterkt engasjement. En rekke personer har lagt ned en stor innsats. I denne rekken er navnene Arve Hansen, Steinar Nilo, Jens Kristiansen, Peer-Christian Nordby, Morten Trevland, Kristian Andersen, Halvor Kiese, Torkild Johnsrud, Arnt Olav Holm, Kåre Aabye, Hans Jørgen Haugen og Finn Jenssen.  Uten alle disse personene, og mange flere, hadde ikke RIN vært en eksisterende kraft i norsk vannbransje i dag. RIN har vært gjennom en aktiv periode også de siste fem årene, og det vil bli flere historiske tilbakeblikk og et spennende faglig program i Stavern i august, lover styreleder Peer-Christian Nordby.