RIN ønsker sterkere samhandling

Det var den norske arbeidsgruppa i Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT som nylig tok initiativ til en dialog med Rørinspeksjon Norge (RIN) og Norsk Vann. Under et todagers seminar i Asker ble det det oppnådd enighet om å etablere et forum for ledningsfornyelse, og oppstartsmøtet er tidfestet til 23.oktober i Oslo. På det første møtet deltar representanter fra de tre foreningene, men det kan senere bli aktuelt å utvide forumet til flere aktører. Under kontaktmøtet i Asker ble det hevdet at det er «en haglskur» av aktører som har en rekke ulike agendaer og fokusområder innen vannbransjen. De ulike aktørene konkurrerer i langt sterkere grad enn de samarbeider. Under all annen infrastruktur ligger vann- og avløpsledningene og skriker etter hjelp. Først kvalitetskontroll og diagnose, som er hovedaktiviteten i RIN. Deretter tiltaksfasen med utskifting og fornyelse av rør, som er hovedaktiviteten hos SSTT-medlemmene. Revitalisere samarbeidet Finn Jenssen gikk inn i vervet som styreleder i Rørinspeksjon Norge (RIN), for seks år siden med et hovedmål å få et styrket fokus på norsk ledningsnett og et sterkt samarbeid med Norsk Vann. Nå ser det ut til at dette ønsket kan gå i oppfyllelse. RIN-lederen gleder seg til sin forenings 20 års jubileum i august, og om han blir gjenvalgt som leder vil han også bli en viktig brikke i å revitalisere samarbeidet med både SSTT og Norsk Vann. - Ledningsnettet vil stå for 90 prosent av investeringene i norsk vannbransje de neste årene, og da er det viktig at vi har et felles fokus på dette, sier Jenssen. Ja til samarbeid Påtroppende direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, hilser initiativet fra SSTT og RIN velkommen. -Norsk Vann sier aldri nei til en god dialog, og jeg tror forslagene som kom fram under samlingen i Asker danner et konstruktivt og godt fundament for et tettere samarbeid, sier Toril Hofshagen. -Det er viktig at vi nå tar vare på engasjementet og beholder drivkreftene, samtidig som vi setter engasjementet i system. Da må vi få med oss samtlige norske kommuner som faktisk eier ledningsnettet her til lands, sier SSTT-lederen Espen Killingmo.