https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/06/trio-RIN-7-Kopi-1.jpg

110 påmeldt til RINs fagdager og årsmøte

avatarevuser
Oppdatert: 27 juli 2016
OPPDATERT 05.08.07.16: Årets årsmøte og fagdager i Rørinspeksjon Norge 24.-26.august blir også i år på Holmen Fjordhotell på Nesbru i Asker. Programmet for årets samling er noe justert klart, og de siste dagene har RIN-medlemmer husket på å melde seg på konferansen. Samtlige hotellrom er nå booket. Det er flere hoteller i nærområdet, så fortsatt er det mulighet for å delta, men ta da direkte kontakt med Jonny Undersaker i RINs sekretæriat. Han sier  det er mulighet for dagpakker torsdag og noen få plasser ledig fra onsdag til torsdag. Innbydelse med program for både deltakere og utstillere kan lastes ned på våre nettsider. (se under)  RIN-medlemmer er velkommen for registrering fra kl. 16.30 onsdag 24.august. Selve årsmøtet starter kl. 18.00, og årsmøtet avsluttes med middag. Årsmøtet Fire av styremedlemmene er på valg i år. Finn Jenssen har signalisert at han ønsker å fratre som RIN-leder i forbindelse med årsmøtet, og valgkomiteen vil legge fram forslag til nytt styre under årsmøtet. Det vil også komme forslag om økning av antall styremedlemmer fra seks til sju medlemmer. Bakgrunnen er et ønske om at spyle- og rørinspeksjonsgruppa deles i to, og at Trond Alm fra Sandnes Transport dermed kan velges inn i styret som representant for den nye spylegruppa. Det vil bli fremmet forslag om en økning på 10 prosent i medlemsavgiften. Denne avgiften har stått uendret siden 2009. Foreningen opererer med et budsjett på drøyt 2,5 millioner kroner, og operer med et driftsoverskudd på drøyt 75.000 kroner i 2015. Snusk i bransjen Kåre Aabye i Vann og Rørservice vil ta for seg temaet «snusk i bransjen» i et forsøk på å få alle aktører innen norsk rørinspeksjon opp på et høyt nivå. Også i denne bransjen kan de ulike yrkene utøves på en bedre måte, og RIN har et ansvar for å bidra til best mulig skolering innen sine fagområder, mener Kåre Aabye. Det bør få konsekvenser for RIN-medlemskapet dersom noen av medlemmene ikke leverer de tjenestene som et operatørbevis krever. Et operatørbevis i RIN forplikter, understreker Kåre Aabye Temadager Som vanlig vil det bli parallelle sesjoner for de ulike faggruppene i RIN på fagdagen. Gruppa for spyling, rørinspeksjon og stikkledninger kjører et allsidig opplegg hele dagen. Det samme gjør faggruppene for lekkasjekontroll/trasèsøk og tetthetsprøving/desinfeksjon. Samtlige grupper vil oppdatere seg på arbeidet med etablering av et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi. For norsk vannbransje og RIN er dette senteret viktig med tanke på rekruttering, kompetanseoverføring og innovasjon. RIN var da også initiativtager til dette senteret. Også i plenum vil det bli en oppdatering om arbeidet med å realisere senteret. Sigurd Grande i Oslo VAV er leder for prosjektarbeidet, og han vil orientere om framdrift og ta i mot innspill fra RIN-medlemmene. Det er ventet at en rekke produktleverandører også i år vil presentere sine produkter, og utstillingsområdet blir i nær tilknytning til den flotte konferansesalen på Holmen Fjordhotell. Her er program: Innbydelse_2016_Utstillere Innbydelse_2016_Deltakere   PÅMELDING:  http://rin-norge.no/kurs-og-konferanser/arsmote-og-fagdager-i-asker/ Du kan gå inn på kurs og konferanser på hovedmenyen og melde deg på direkte under "årsmøte og fagdager".