https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/04/Reuters4_Nepal_large-1.jpg

RIN oppfordrer til Nepal-støtte

avatarevuser
Oppdatert: 30 april 2015
Det er nettopp dette Kirkens Nødhjelp og flere andre bistandsorganisasjoner nå jobber med, nemlig å sikre tilgang til rent vann og trygge sanitærforhold i de berørte områdene i Nepal. Oppfordringen fra Kirkens Nødhjelp er klar: Støtt arbeidet vårt i Nepal direkte ved å sendeNØDHJELP til 2468 (200 kr), bruke kontonummer 1594.22.87426 eller gå inn på denne linken https://www.kirkensnodhjelp.no/ Sosiale medier aksjon Det er også mulig å starte din egen, sosiale innsamlingsaksjon for jordskjelvofrene i Nepal, enten alene eller sammen med andre! Her er aktuell link for dette: http://minaksjon.kirkensnodhjelp.no/nepal  
KN forside
Uoversiktlig og dramatisk. -I tillegg til medisinsk hjelp er behovet for rent vann akutt i slike katastrofer. Det er snart sommer i Nepal, med høye temperaturer. I en situasjon der alt av vann- og kloakksystemer er ute av funksjon, stiger faren for smittsomme sykdommer dramatisk. Utstyr for å sikre rent vann og midlertidige sanitæranlegg er viktig å få inn raskt. Det er dette arbeidet vi nå er i gang med, sier  generalsekretær Anne-Marie Helland. -Dere i den norske vannbransjen har bidratt til å sette viktigheten av vann på agendaen, i deres daglige arbeid, men for Kirkens Nødhjelp har dere gjort et formidabelt arbeid i forbindelse med TV-aksjonen. Gjennom www.jobbmedvann.no gjøres en god innsats for å trekke til seg flere unge til å jobbe med verdens viktigste ressurs. Det er i situasjoner som denne hvor viktigheten av vann er kritisk, og det er nå den riktige kompetansen kan bety forskjellen på liv og død. Takket være mange kompetente mennesker fra vann- og sanitærfaget kan vi mobilisere raskt på det som nettopp er vår ekspertise; å levere trygge vann- og sanitærtjenester til de som er hardest rammet! Dersom du kunne tenke deg å bidra med din kompetanse i fremtidige katastrofer; har vi pågåenderekruttering til vår beredskapstropp nå, avslutter Helland Multiconsult er et av selskapene som har startet aksjon for Nepals befolkning. Rådgiverselskapet og har hatt bånd til Nepal gjennom flere år. Akkurat nå er to av våre medarbeidere på utveksling i Nepal, mens ingeniører fra Nepal er i Oslo, skriver selskapet på sine nettsider. Det er mange i Multiconsult som føler ekstra sterkt for situasjonen etter jordskjelvkatastrofen som rammet landet. Både medarbeidere og selskapet ønsker derfor å bidra til å redde liv gjennom en egen solidaritetsinnsamling. Målet er å samle inn minst kr. 150.000 gjennom et spleiselag der Multiconsult bidrar med 1 kroner for hver krone medarbeidere gir til innsamlingen. En god måte å organisere innsamlingen på også for medlemsbedrifter i RIN, mener RINs faglige sekretær Martina Bergh Svedal.