https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/04/miljo-og-teknikk-2016-62.jpg

RIN-medlemmer i fleng på Miljø & Teknikk

avatarevuser
Oppdatert: 29 april 2016

-Kommunalteknikk er viktig, men det er få som tenker på den jobben som hver dag utføres for at hver eneste kommune i Norge skal fungere slik innbyggerne forventer.

-Vi får oppmerksomhet når ting går galt, men alle som arbeider innen miljø og teknikk fortjener honnør og oppmerksomhet for sin daglige jobb. Det sa styreleder for messen Miljø&Teknikk, Sigmund Kroslid, under den offisielle åpningen av årets messe i Telenor Arena i dag. Et samlingspunkt Kåre Aabye, mangeårig aktiv RIN-medlem og tidligere leder av faggruppa for Desinfisering og tetthetsprøving har tidligere deltatt med egen stand, men i år har han valgt å ta seg tid til å gå rundt for å få med seg nyheter innen rørinspeksjon generelt og tetthetsprøving spesielt.  Dessuten er denne messa et samlingspunkt for mange av oss RIN-medlemmer. Det er alltid hyggelig å treffe kjente og slå av en prat, sier han. -Jeg syns det er morsomt å følge med på alt som har med vann og avløp å gjøre. Her er det masse spennende med TV-biler og annet utstyr for oss som er i bransjen. -Er det noe du har lyst på? -Alltid noe vi har lyst på, men vi kan ikke kjøpe fordi vi har lyst. Vi må tenke fornuftig i forhold til behov og inntjening. Det skjer mye i bransjen vår, og mange er opptatt av å ha det beste på markedet. Miljø & Teknikk er i så måte en nyttig markedsplass, innrømmer Aabye. Denne messa er en fin «oppvarming» til årets IFAT i München, der det virkelig er mange godsaker å se på. I år reiser hele firmaet på fire medarbeidere på en forsinket «julebord-tur» til IFAT, avslører Kåre Aabye. Mange RIN-medlemmer vil møtes nettopp på IFAT.
Når det er trange tider i oljeindustrien er det viktig for oss å være synlig også i VA-sektoren, sier produktsjef Thomas Engen i Stavangerselskapet PSO, som lover å melde seg inn i RIN.

Når det er trange tider i oljeindustrien er det viktig for oss å være synlig også i VA-sektoren, sier produktsjef Thomas Engen i Stavangerselskapet PSO, som lover å melde seg inn i RIN.

Blir medlem PSO AS i Stavanger er foreløpig ikke medlem i RIN, men lover å melde seg inn etter årets messe. PSO stiller med utendørs stand på årets Her deler de stand sammen med sin hovedleverandør IMS, PSO AS ble stiftet i 2008 og leverer produkter og tjenester i hele Norge – offshore og onshore. PSO sin virksomhet er hovedsakelig rettet mot olje- og gassindustri, entreprenører og offentlig sektor. Når det er trange tider i oljeindustrien er det viktig for oss å være synlig også i VA-sektoren, sier produktsjef Thomas Engen. 70 prosent av omsetningen kommer fra landbasert industri, der kommuner og kraftselskaper utgjør majoriteten. 30 prosent er fra offshore og oppdrett. PSO er importør og representerer 11 selskaper innen rørinspeksjon, rehabilitering, trykktesting og kabelpåvisning av rør.  I tillegg utfører selskapet rådgivning og teknisk service av utstyr. Nyhetene er en liten robotfres for fornyelse av rør, der grenrør kan åpnes og i tillegg også fjerning av røtter og andre uønskede objekter i rør.  Kutteren er også dimensjonert for å lage hull i betongrør, forteller Engen. Selskapet presenterte også et nytt traktorsystem som er eksplosjonssikkert system. Dette systemet er beregnet på selskaper som arbeider innen kjemisk industri eller som har oppdrag der det er en reell eksplosjonsfare i forbindelse med kjemikalieholdige tanker eller rør. Dette er en engelsk leverandør. PSO jobber kun med europeiske leverandører, og det er fordi vi er opptatt av kvalitet, sier Thomas Engen, som lover å melde seg inn i RIN så snart messa på Fornebu er over. Viktig ressurs Dagens hovedprogram handlet om vann som verdens viktigste ressurs. Som bransje har norsk vannbransjen et investeringsbehov på 500 milliarder fram til 2030, og da må vi tenke bærekraftige og nye teknologiske løsninger, understreket møteleder Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann. Seniorforsker i SINTEF Byggforsk, og styreleder i Vannforsk i Norge, Hermann Helness, understreket at vann er like uunnværlig som energi. -Det er ingen alternativer til vann. Det er økt fokus på vann som ressurs fordi vi har en enorm befolkningsøkning, urbanisering, klima- og miljøbelastning, sa han. Lekkasjer i drikkevannsforsyningen, oppgradering av avløpsnettet for å møte utslippskravene, integrert vannforvaltning, fokus på overvannshåndtering, redusert ressursforbruk, gjenvinning og resirkulering var viktige stikkord som Helness trakk fram i sitt foredrag. Opprette norsk vannfond Den mest spenstige meningsytringen under dagens messe var det leder av Stortingets vanngruppe, Ketil Kjenseth fra Venstre som kom med. Han og partiet går nå inn for at det skal etableres et vannfond på lik linje med den energiavgiften Staten krever inn i dag. 2 øre på alle forsyningsavgifter på lik linje med elavgiften kan sette fart i forskning og utvikling innen norsk vannbransje. Kjenseth sa til Rehab Nytt etter sitt foredrag at denne avgiften er ett element i forhandlingene om nytt inntektssystem og i forbindelse med den store kommunereformen som nå er på gang. Han forutsetter at Staten bidrar med et årlig tilskudd til fondet. Han antyder at det kan være aktuelt med en prøveperiode over fem år for å si om opprettelse av fondet lever opp til hensikt og forventning.