https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/08/Reidar-Kveine-nett-1.jpg

RIN-ledelsen enstemmig gjenvalgt

avatarevuser
Oppdatert: 25 august 2021
Et samlet styre i RIN ble som ventet gjenvalgt under det digitale årsmøtet i foreningen. De tre som var på valg ble alle gjenvalgt ved digital akklamasjon. Det gjaldt RIN-leder Reidar Kveine og styremedlemmene Kenneth Skullerud og Jan Helge Høvset. Medlemmer som ikke var på valg var Peer-Christian Nordby, Stien Linholt, Trond Alm og Ståle Brodal. Dessuten kom Knut-Andreas Myklebust-Vårvang fra Lillehammer kommune inn som nytt medlem. Styret blir dermed utvidet med ett medlem. Som ny leder i valgkomiteen ble Vidar Aase fra Gategodsgutta valgt etter Erik Wibe Gløersen fra Oslo kommune, som ikke ønsket gjenvalg. Fredrik Schau Bones fra Avavi  fortsetter i valgkomiteen.  Årsmøtet gikk enstemmig inn for å fortsette samarbeidet med Revisorkollegiet AS Regnskap og budsjett Regnskapet for 2020 ble lagt fram med et underskudd på nærmere 700.000 kroner, noe som betyr en betydelig reduksjon i egenkapitalen. De kommende årene skal foreningen også bidra med en halv million kroner inn i det nye vannsenteret på Ås. Budsjettet for 2022 ser betydelig mer positivt ut. Her mener styret at inntektene vil komme opp i drøyt 3,5 millioner kroner, mens utgiftene vil beløpe seg til drøyt 3,4 millioner. Dermed er det budsjettert med et overskudd på 46.500 kroner. Medlemsavgiften ble vedtatt på 2016-årsmøtet, og styret foreslår at denne beholdes. Det ses bort fra om medlemmet har et eller flere organisasjonsnummer i sin virksomhet. Det er en differensiert avgift, som er begrunnet med at kommuner i form av hovedledningseiere og større private firma skal dekke en forholdsmessig større andel enn de mindre private aktørene.