https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/01/RIN-ny-direktor-Norsk-Vann-1.jpg

RIN gratulerer Norsk Vann

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Aalstad er i dag seksjonssjef i avdeling for Samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun har i tillegg omfattende lederfaring fra både Forsvarsbygg og Statsbygg. Norsk Vanns nye direktør er utdannet Cand. Philol. med samfunnsgeografi, statsvitenskap og sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, samt en Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Aalstad tar over rollen som direktør i Norsk Vann etter Thomas Breen, som i fjor sommer formidlet at han ønsket seg tilbake i politikken.

Konstruktivt samarbeid

– RIN har, og har lenge hatt, et godt samarbeid med Norsk Vann. Det setter vi stor pris på. I RIN opplever vi at Norsk Vann ser på oss som en høringspart, og involverer oss når det gjelder innspill til rapporter om rørinspeksjon og ikke minst setter vi pris på at vi har fått delta i arbeidet med utarbeidelse av ny norsk vannstandard . Representanter fra Norsk vann har også deltatt på våre årskonferanser og bidratt med innspill til vårt arbeid. Dette gode samarbeidet bidrar i innsatsen for å nå felles mål for vannbransjen, og jeg håper det vil fortsette, hilser Reidar Kveine, styreleder i Rørinspeksjon Norge (RIN. Her er Norsk Vanns artikkel om ansettelsen.