RIN bevilger 80.000 til nasjonalt VA senter

RIN slår dermed følge md Oslo kommune og Norsk Vann i prosjektfinansieringen, og RIN-leder Finn Jenssen sier det er viktig å markere at RIN virkelig vil være med på veien fram mot realisering av dette prosjektet. Det var Rørinspeksjon Norge, RIN, som tok initiativ til test- og øvingsfeltet under sitt årsmøte i 2007. Nå er Oslo VAV kommet på banen som en tung aktør, sammen med RIN, SSTT og Norsk Vann, og dersom de nye visjonene blir realisert vil et nasjonalt VA-senter kunne bli en realitet i løpet av tre-fire år. Styringsgruppa for det nye senteret,, har gjennomført sitt første møte.  RIN er representert ved sin leder Finn Jenssen, som hele tiden har understreket at det er viktig at dette senteret, som trolig blir plassert i tilknytning til universitetsmiljøet på Ås, også blir et øvingsfelt for RINs operatører.Styringsgruppa, med avdelingsdirektør Sigurd Grande fra Oslo VAV som leder, gikk i sitt første møte inn for å dele prosjektet i tre faser. Først samle interesse og gjennomføre en behovsanalyse nå før jul i 2014. Deretter kommer en organisasjonsfase med driftsmodell, avklaring av økonomi og ansvar, og til slutt en trinnvis utbyggingsfase. Tilpasset RINs behov også Jenssen mener det er viktig å sørge for et anlegg som fra starten av blir tilpasset også RINs kursvirksomhet. Han ønsker seg et kurssted med mulighet for utstillingsplass også for leverandører. Det er viktig at leverandørene blir delaktig i dette prosjektet, mener han. Styringsgruppe består av Finn Jenssen RIN, Sigurd Grande Oslo VAV, Live Johannessen, Godt Vann Drammensregionen GVD, Yngve Wold, Norsk Vann, Odd Østgård fra Brødrene Dahl, Bjarne Haugland, VA- og VVS produsentene VVP og Øystein Johnsen fra NMBU. Norsk Vann skal opptrer som kontraktspartner og Oslo VAV, Norsk Vann og RIN bidrar nå med 80.000 kroner hver til forprosjektet. Midler ventes også inn fra leverandørsiden. Planarbeid Under styringsgruppas møte ble det en god samtale om prosjektplan, inndeling av prosjektet i tre deloppgaver med kartlegging av behov og mest aktuelle samarbeidsmodeller som godt grunnlag for videre arbeid. I mandatet for den første fasen av kartlegging skal man se på behovet for å etablere vannbransjens nasjonale kompetansesenter for forskning, utvikling, utprøving og opplæring med tilknytting ved NMBU på Ås. Styringsgruppa gikk inn for at det skal gis et åpent mandat til konsulent å finne ut hva vannbransjen er interessert i, herunder Norsk Vann, NMBU, RIN, diverse leverandører, produsenter, de største kommunene og interkommunale selskapene. Oppgaver skal ikke detalj formuleres, men skal ha modulær tilnærming til aktørenes behov for arealer, teknologivalg og tid i form av antall driftsdager, heter det i referatet fra møtet. Styringsgruppen håper å legge fram en innstilling til videre framdrift under Norsk Vanns årsmøte i 2015.